Missie

K.B&D V.V. wil door middel van de voetbalsport IEDER KIND uit Meerhout en omgeving een gezonde en kwalitatief hoogstaande vrijetijdsbesteding  aanbieden.  De basis hiervoor moet een stevige en goed op elkaar afgestemde organisatie zijn, waarbij naast een moderne voetbalopleiding ook het multiculturele en familiale karakter en het voetbalplezier van de kinderen niet uit het oog mag worden verloren .

Op  die  manier  willen  we  onze jongeren  opleiden  zodat  ze  binnen  afzienbare  tijd  deel kunnen  uitmaken  van  de  A-kern.  Het streefdoel  is een  lokaal  herenelftal  op  de  been brengen dat bestaat uit minstens 30% eigen opgeleide jeugd en dat probleemloos kan meespelen in de hogere provinciale reeksen. De jongeren die omwille van omstandigheden niet kunnen doorstromen naar de A-kern moeten we  binnen de mate van het mogelijke de kans kunnen aanbieden om zich op een andere manier binnen de club te engageren (recreatief volwassen voetbal, jeugdtrainer,  scheidsrechter, medewerker, …).